Rigters

Rigters

  Rigters Deur Snyman Rijkloff   Die Koninkryk | 24 Junie 2018   In hierdie tyd waarin ons leef, is dit absoluut noodsaaklik, vir elke Afrikaner man, vrou en kind, om elke dag uit die Boek van Rigters te lees…   Al meer en meer kerke praat...
Laat jou lig deurbreek!

Laat jou lig deurbreek!

  Laat jou lig deurbreek!   Deur Snyman Rijkloff   Die Koninkryk | 7 Junie 2018 Dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou genesing skielik uitspruit; en jou geregtigheid sal voor jou uit gaan, die heerlikheid van die Here jou agterhoede wees....
Die Afrikaner

Die Afrikaner

Die Afrikaner Deur Snyman Rijkloff Die Afrikaner is ‘n idee. Die Afrikaner is nie ‘n politiese party of ‘n kerk denominasie nie. Dit is die idee en die geloof dat ons as blanke, Afrikaans sprekende mense die reg het om in vryheid en in vrede, binne die grense van die...